dr Tomasz Michałowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1273
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
208
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Od 23 czerwca do początku sierpnia jestem na urlopie wypoczynkowym.