dr Tomasz Czuba

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
kierownik zakładu
telefon:
58 523 12 41
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
333
Inne funkcje:

kierownik specjalności Marketing Międzynarodowy oraz Międzynarodowe Strategie Marketingowe

Kariera

Absolwent specjalności Handel Zagraniczny na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Praca doktorska obroniona na Wydziale Ekonomicznym UG. Pracownik Zakładu Strategii Marketingowych w Katedrze Biznesu Międzynarodowego. Opiekun specjalności Marketing Międzynarodowy (studia lic.), Międzynarodowe Strategie Marketingowe (studia mgr) oraz Biznes Międzynarodowy (lic. i mgr). W latach 2016-2019 z-ca Dyrektora ds. Kształcenia. Praktyk w zakresie strategii i badań rynkowych, autor lub współautor opracowań, badań, ekspertyz i strategii dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw.

Publikacje

Publikacje dostępne w zakładce: PUBLIKACJE

Zainteresowania

Badania rynkowe jako kompletny proces: ilościowe i jakościowe metody badań; praktyczne aspekty badań; nowoczesne metody i techniki badań; analiza danych (data mining). Badania rynkowe a segmentacja rynku.

Funkcjonowanie polskiego rynku ubezpieczeniowego. Konkurencyjność rynku usług ubezpieczeniowych. Produkty ubezpieczeniowe (rynek).

Marketing polityczny: uczestnicy rynku, sposoby badań preferencji wyborczych, strategie wyborcze, kampanie polityczne, PR w polityce.

Strategie rynkowe i zarządzanie marką: sposoby tworzenia strategii rynkowych, elementy strategii,  metody budowy, błędy w budowie strategii, strategia rynkowa a realia rynkowe.

Analiza rynków branżowych.

Inne

Zajęcia łączące teorię marketingu (badania rynkowe, strategie marketingowe, marketing polityczny) z praktyką. Związki z praktyką w obszarze badań rynkowych, strategii marketingowych oraz praktycznego wymiaru marketingu politycznego. Współpraca z ubezpieczycielami działającymi w Polsce. Ekspert w zakresie badań rynkowych, ubezpieczeń majątkowych, analizy rynków branżowych itp. Autor lub współautor raportów, opinii i opracowań z tego zakresu. Praktyczne doświadczenie zdobyte w pracy po stronie Klienta oraz jako wykonawca zleceń na rzecz różnych podmiotów rynkowych.