dr Marcin Brycz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58 523-1101
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
114
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

2006 - mgr -> Wpływ kursu walutowego na inflację w Polsce w latach 2001-2005 (próba ujęcia modelowego). Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii

2009 -> studia podyplomowe: "Praktyczne prognozowanie szeregów czasowych" Statsoft Polska/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Praca: Prognoza kursu walutowego euro-złoty w dobie kryzysu na rynkach finansowych 2008/09

2010 - dr -> Dyskusja nad Neokeynesowską Krzywą Phillipsa -- ewolucja poglądów i metod szacowania (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki polskiej). Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii 

Publikacje
Zainteresowania

Rynki finansowe i ich wpływ na aktywność gospodarczą, teoria inflacji

Inne