dr Bartłomiej Gliniecki

jednostka:
stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
Inne funkcje:

Kierownik studiów podyplomowych Prawo spółek

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Termin proszę sprawdzić na stronie http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/887/bartlomiej_gliniecki

Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk

pokój 4007