dr Monika Szmelter

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1145
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
217
WWW:
Inne funkcje:

członek komisji rekrutacyjnej na studia na Wydziale Ekonomicznym

Studia stacjonarne i niestacjonarne

W semestrze letnim:

Poniedziałek, 10.-11.30, pokój 217

UWAGA: 27 maja konsultacje zostają odwołane i przeniesione na 29 maja, godz. 8.00-9.30 

Weekendy: 

10 marca 11.15-12.00

17 marca 11.15-12.00

23 marca 10.30-11.15

6 kwietnia 9.30-10.15

13 kwietnia 13.00-13.45

27 kwietnia 11.15-12.00

25 maja 11.15-12.00