dr Monika Szmelter

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1145
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
217
WWW:
Inne funkcje:

członek komisji rekrutacyjnej na studia na Wydziale Ekonomicznym

Informacje dla studentów
Dealing room
seminarium
Rozliczenia Międzynarodowe ćwiczenia studia dzienne
seminarium II rok lic
zajęcia w liceum
International Settlements