dr Monika Szmelter

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1145
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
217
WWW:
Inne funkcje:

członek komisji rekrutacyjnej na studia na Wydziale Ekonomicznym

Studia stacjonarne i niestacjonarne

w II połowie semestru zgodnie z zaleceniami władz dziekańskich oraz prośbami studentów następuje zmiana formy konsultacji z konsultacji online na stacjonarne:

poniedziałek 11.15-12.45

5 czerwca konsultacje 8.00-9.30 sala B402