dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1255
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
306
WWW:
Inne funkcje:
Wykładowca zabezpieczył plik hasłem, wprowadź hasło: