dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1255
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
306
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w trakcie letniej sesji poprawkowej :

9.09 (czwartek), godz. 9.30-10.30

13.09 (poniedziałek), godz. 11.30-12.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NWFkOWJlZmMtYzFmOC00YjVmLWE0Y2MtMzliYjQxYTkzMjgy@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22,%22Oid%22:%22e703737d-f315-4273-b27a-90d3f16e347b%22%7D

Proszę o kontakt mailowy przed konsultacjami.