dr Joanna Adamska-Mieruszewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1322
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
310
Inne funkcje:

Koordynator współpracy z LSEG na Wydziale Ekonomicznym UG