dr Joanna Adamska-Mieruszewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1240
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
308
Inne funkcje:

Koordynator projektu Thomson Reuters Data Suite na Wydziale Ekonomicznym UG

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Semestr letni 2021/2022: urlop

Proszę o kontakt mailowy