dr Dorota Banaszkiewicz

jednostka:
stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1128
tel. sekretariat:
nr pokoju:
235
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów
Statystyka opisowa
Wyniki sesja zimowa
wyniki egzaminu Zarządzanie z 7.02.2013
Wyniki egzaminu NSL WZ z 24.02.2013
poprawa MSG i Zarządzanie 26.02.2013
Zarządzanie poprawa z 28.02.2013
NSL ZARZĄDZANIE POPRAWA 9.03.2013
MSG poprawa 12.03.2013
Zarządzanie 26.03.2013
NSL Zarządzanie 6.04.2013
wyniki kolokwium Wnioskowanie Stat. 21.05.2013
wyniki kolokwium Statystyka opisowa
poprawa Wnioskowanie Statystyczne 7.06.2013
poprawa z dnia 13.06.2013