dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik zakładu
telefon:
058-523-1355
tel. sekretariat:
1246
nr pokoju:
339
WWW:
Inne funkcje:

pomysłodawca i przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Studenckich "Nasze Studia"/członek zespołu redakcyjnego  czasopisma IBAGE/członek Rady Naukowej CSAW/członek Rady Naukowej czasopisma „Academic Review of Business and Economics”/członek Komisji konkursowej ds. przyznania nagrody „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza/członek Wydziałowego Zespołu ds. wdrożenia i monitorowania strategii HR Excellence in Research  

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

KONSULTACJE w semestrze letnim:

wtorek 10.30-11.30, p. 339

 

 

piątek 11.00-11.30

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania