dr hab. Piotr Zientara, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
058-523-1322
tel. sekretariat:
1490
nr pokoju:
310
Inne funkcje:

Sekretarz komisji ewaluacyjnej

Informacje dla studentów

Wykłady będą odbywać się według planu, online, w aplikacji MS Teams.

 Tourism and Hospitality Management (przedmiot PDW): środy 15:15-16:45

link do Zespołu: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6e2574aeb36743d3b37211ff895781b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb742c06-50ac-458c-a455-f67a29324014&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069