dr hab. Dorota Ciołek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

jednostka:
stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58 523 14 04
tel. sekretariat:
1408
nr pokoju:
114
Inne funkcje:
Kariera
Publikacje
 • Ciołek D., L. Kujawski, K. Strzała, (1999), "Testing the Convergence Hypothesis, Some Empirical Results", Proceedings of the XXV Conference MACROMODELS ’98, P.S. ABSOLWENT, Łódź 1999;
 • Ciołek D., K. Strzała, (2002), "The CEEC’s in EU - Poorest between equal?", EU Eastern Enlargement Coming Soon. Strategy of Membership, OBIE, Gdańsk 2002;
 • Ciołek D., (2003), "Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych", Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003;
 • Ciołek D., (2004), "Szacowanie regresji wzrostu i konwergencji dla danych panelowych", Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Tom 4 (red. A. Welfe) SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004;
 • Ciołek D., E. Majerowska, (2004), "Wykorzystanie estymacji panelowej do szacowania ryzyka inwestowania w fundusze inwestycyjne", Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Tom 1, (red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga,) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004;
 • Ciołek D., E. Majerowska, (2005), Ocena ryzyka inwestycyjnego za pomocą pozornie niezależnych regresji SUR i panelowego modelu CAPM na przykładzie akcyjnych funduszy inwestycyjnych, Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005;
 • Ciołek D., (2005), Znaczenie akumulacji kapitału ludzkiego i wiedzy w procesie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej, Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Tom 5 (red. A. Welfe), SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005;
 • Ciołek D., A. Golejewska, (2005), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polski przemysł przetwórczy w oparciu o dane panelowe z lat 1993-2002, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005
 • Ciołek D., S. Umiński, (2006), Technology Transfer and FDI. Simple Model Based on Total Factor Productivity, w. Legal, Political and Economical Initiatives Towards Europe of Knowledge, Technologija, Kowno 2006, s. 179-188.
 • Ciołek D., T. Brodzicki, (2008), "Spatial econometric analysis of the determinants of location of manufacturing industry and market services sectors in Poland", Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej UG.
 • Ciołek D., T. Brodzicki, (2008), "Deep determinants of economic growth - empirical verification with panel data models", Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej UG
 • Ciołek D., T. Brodzicki, (2008), "Determinanty koncentracji działalności gospodarczej i jej wpływ na konkurencyjność polskich województw. Analiza ekonomiczna" rozdział w Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów, red. A. Zielińska-Głębocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.  
Zainteresowania
 • Weryfikacja hipotez makroekonomicznych dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej (hipoteza konwergencji gospodarczej, transfer technologii poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne).
 • Modelowanie ekonometryczne z wykorzystaniem danych panelowych.
 • Ekonometryczna analiza zależności przestrzennych.
 • Klastry przemysłowe w Polsce.
 • Badanie zróżnicowania regionalnego w Polsce pod względem spłoczno-ekonomicznym.
Inne