dr Urszula Mrzygłód

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1255
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
306
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator projektu z firmą Refinitiv obejmującego Refinitiv Eikon Lab na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim: wtorki godz. 11.15-12.45 pok. 306.