dr Urszula Mrzygłód

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1255
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
306
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator projektu z firmą Refinitiv obejmującego Refinitiv Eikon Lab na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w trakcie sesji zimowej: niedziela 29 stycznia godz. 12.-13.00 pok. 402; 1 lutego (środa) 9.45-11.15, pokój 402, godz. 10.30-11.15 pok. 306; wtorek 7 lutego 9.45-10.45, pok. 306.