dr Tomasz Bieliński

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1362
tel. sekretariat:
nr pokoju:
335
Inne funkcje:

Koordynator niestacjonarnych studiów doktoranckich
w języku angielskim z ekonomii.

Współpracownik Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego

Kariera

Dr Tomasz Bieliński jest pracownikiem Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Katedrze Biznesu Międzynarodowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Tomasz Bieliński jest autorem lub współautorem ponad 30 publikacji zarówno w języku polskim jak i angielskim, w tym wielu dotyczących tematyki związanej z kapitałem ludzkim lub innowacyjnością w Chinach. W roku 2015 obronił pracę doktorską pod tytułem: "Rozwój kapitału ludzkiego a innowacyjność gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej". W latach 2003-2016 odbył łącznie 7 podróży do Chin, gdzie prowadził badania i pracował. W 2008 r. brał udział w projekcie otwarcia fabryki w mieście Guangzhou w prowincji Guangdong. Odbył staż naukowy w Beijing Institute of Technology w Pekinie w 2014 r. W ramach inicjatywy One Belt One Road uczestniczył w 2016 r. w programie stażowym na Shanghai International Studies University. Uzyskał dwie zespołowe Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego II stopnia za opublikowane prace naukowe. Od 2004 r. nieprzerwanie trenuje sztuki walki, w tym chińskie Wushu (Kung-fu)

Publikacje

Tomasz Bielinski, Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski, Inicjatywa Pasa i Szlaku. Polska perspektywa, Sopot 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-172-7 

Tomasz Bieliński, Łukasz Dopierała, Maciej Tarkowski, Agnieszka Ważna, Lessons from Implementing a Metropolitan Electric Bike Sharing System. Energies 202013, 6240.

Tomasz Bieliński, Agnieszka Ważna, Electric Scooter Sharing and Bike Sharing User Behaviour and Characteristics, "Sustainability" 2020, 12(22), 9640; doi:10.3390/su12229640

Tomasz Bieliński, Agnieszka Kwapisz, Agnieszka Ważna, Bike-Sharing Systems in Poland, "Sustainability", 2019, 11, 2458; doi:10.3390/su11092458

Tomasz Bieliński, Magdalena Markiewicz, Ewa Oziewicz, Do Central and Eastern Europe Countries Play a Role in the Belt and Road Initiative? The Case of Chinese OFDI into the CEE-16 Countries, Comparative Economic Research 22 (2), 7-22, 2019.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, PWE, Warszawa 2013.

Gobalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012.

Development of Internet Social Networks in China as a Chance for European Software Developers, [w:] Clusters, Networks and Markets in the Asia-Pacific Region, Research Papers of Wrocław University of Economics no.295, Wrocław 2013.

Chinese video game market as an opportunity for Polish game producers, [w] International Business and Global Economy, nr 33, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Polityka państw w zakresie preferowanych kierunków studiów a wspieranie innowacyjności gospodarki [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

China’s increasing competitive advantage in research and development, and human resources [w:] Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region, Selected problems. Research Papers of Wrocław University of Economics no. 262, Wrocław 2011.

Innowacje przedsiębiorstw na świecie w okresie kryzysu [w:] Innowacyjne Strategie Kreowania Przewagi Konkurencyjnej Przedsiebiorstw red. P. Antonowicz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego, Sopot 2010, ISBN: 978-83-7531-138-9

Zasoby kapitału intelektualnego jako czynnik konkurencyjności Chin [w:] Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010.

Szanse i zagrożenia dla rozwoju krajów Rady Współpracy Państw Zatoki [w:] Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010.

Zainteresowania

Innowacyjność przedsiębiorstw.

Kapitał intelektualny.

Polityka gospodarcza i walutowa Chin.

Inne

2020 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego IV stopnia (indywidualna) za osiągnięcia naukowe 

2014 - Nagroda Rektora zespołowa II stopnia za książkę "Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze"

2013 - Nagroda Rektora zespołowa II stopnia za książkę "Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej"