dr Tomasz Bieliński

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1362
tel. sekretariat:
nr pokoju:
335
Inne funkcje:

Koordynator niestacjonarnych studiów doktoranckich
w języku angielskim z ekonomii.

Członek Rady Wydziału Ekonomicznego UG.

Współpracownik Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego.

Kariera

Dr Tomasz Bieliński jest pracownikiem Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Katedrze Biznesu Międzynarodowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Tomasz Bieliński jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji zarówno w języku polskim jak i angielskim, w tym wielu dotyczących tematyki związanej z kapitałem ludzkim lub innowacyjnością w Chinach. W roku 2015 obronił pracę doktorską pod tytułem: "Rozwój kapitału ludzkiego a innowacyjność gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej". W latach 2003-2016 odbył łącznie 7 podróży do Chin, gdzie prowadził badania i pracował. W 2008 r. brał udział w projekcie otwarcia fabryki w mieście Guangzhou w prowincji Guangdong. Odbył staż naukowy w Beijing Institute of Technology w Pekinie w 2014 r. W ramach inicjatywy One Belt One Road uczestniczył w 2016 r. w programie stażowym na Shanghai International Studies University.

Dnia 19 listopada 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. W latach 2019-2021 członek Rady Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2022 roku członek Rady Wydziału.

Uzyskał dwie zespołowe Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego II stopnia za opublikowane prace naukowe. Od 2004 r. nieprzerwanie trenuje sztuki walki, w tym chińskie Wushu (Kung-fu)

Publikacje

Tomasz Bieliński, Agnieszka Kwapisz, Agnieszka Ważna, Electric bike-sharing services mode substitution for driving, public transit, and cycling, “Transportation research part D: transport and environment" 96, 102883, https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102883

Tomasz Bielinski, Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski, Inicjatywa Pasa i Szlaku. Polska perspektywa, Sopot 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-172-7 

Tomasz Bieliński, Łukasz Dopierała, Maciej Tarkowski, Agnieszka Ważna, Lessons from Implementing a Metropolitan Electric Bike Sharing System. Energies 2020, 13, 6240. https://doi.org/10.3390/en13236240

Tomasz Bieliński, Agnieszka Ważna, Electric Scooter Sharing and Bike Sharing User Behaviour and Characteristics, "Sustainability" 2020, 12(22), 9640; doi:10.3390/su12229640

Tomasz Bieliński, Agnieszka Kwapisz, Agnieszka Ważna, Bike-Sharing Systems in Poland, "Sustainability", 2019, 11, 2458; doi:10.3390/su11092458

Tomasz Bieliński, Magdalena Markiewicz, Ewa Oziewicz, Do Central and Eastern Europe Countries Play a Role in the Belt and Road Initiative? The Case of Chinese OFDI into the CEE-16 Countries, Comparative Economic Research 22 (2), 7-22, 2019.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, PWE, Warszawa 2013.

Gobalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012.

Development of Internet Social Networks in China as a Chance for European Software Developers, [w:] Clusters, Networks and Markets in the Asia-Pacific Region, Research Papers of Wrocław University of Economics no.295, Wrocław 2013.

Chinese video game market as an opportunity for Polish game producers, [w] International Business and Global Economy, nr 33, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Polityka państw w zakresie preferowanych kierunków studiów a wspieranie innowacyjności gospodarki [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

China’s increasing competitive advantage in research and development, and human resources [w:] Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region, Selected problems. Research Papers of Wrocław University of Economics no. 262, Wrocław 2011.

Innowacje przedsiębiorstw na świecie w okresie kryzysu [w:] Innowacyjne Strategie Kreowania Przewagi Konkurencyjnej Przedsiebiorstw red. P. Antonowicz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego, Sopot 2010, ISBN: 978-83-7531-138-9

Zasoby kapitału intelektualnego jako czynnik konkurencyjności Chin [w:] Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010.

Szanse i zagrożenia dla rozwoju krajów Rady Współpracy Państw Zatoki [w:] Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010.

Zainteresowania

Innowacyjność przedsiębiorstw.

Kapitał intelektualny.

Polityka gospodarcza i walutowa Chin.

Inne

2021 -  Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego II stopnia (indywidualna) za osiągnięcia naukowe

2020 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego IV stopnia (indywidualna) za osiągnięcia naukowe 

2014 - Nagroda Rektora zespołowa II stopnia za książkę "Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze"

2013 - Nagroda Rektora zespołowa II stopnia za książkę "Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej"