dr Małgorzata Zielenkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

- Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

- Komisja Ewaluacyjna

Informacje dla studentów

NA ZALICZENIACH I EGZAMINACH NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ.

DO EGZAMINU MOGĄ PODCHODZIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ UZYSKAŁY ZALICZENIE Z ĆWICZEŃ. NIEZALICZENIE ĆWICZEŃ W PIERWSZYM TERMINIE NIE PRZYWRACA TERMINU EGZAMINU.

ZGODNIE Z REGULAMINEM UG, WSZELKIE NIEOBECNOŚCI NA ZALICZENIACH LUB EGZAMINACH WYMAGAJĄ PRZEDŁOŻENIA PROWADZĄCEMU ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI POWODÓW NIEOBECNOŚCI NIEZWŁOCZNIE OD USTANIA PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI (wystarczy mailowo).

Usprawiedliwienia "samochód mi się zepsuł" nie będą honorowane. W razie awarii proszę skorzystać z komunikacji publicznej lub taksówki, a przede wszystkim zrobić przegląd techniczny pojazdu przed sesją.

NA WSZYSTKICH PRZEDMIOTACH I TRYBACH TERMINY ZALICZENIA/EGZAMINU SĄ DWA: PODSTAWOWY I POPRAWKOWY. NIEZALICZENIE PRZEDMIOTU W KTÓRYMŚ Z TYCH DWÓCH TERMINÓW SKUTKUJE KONIECZNOŚCIĄ UBIEGANIA SIĘ O DŁUG ECTS.

 

Informacja dotycząca PDW "Dobrobyt i nierówności społeczne"

Drodzy Studenci, przedmiot będzie realizowany na Platformie Edukacyjnej https://mdl.ug.edu.pl

W taj chwili nie ma jeszcze w systemie listy osób, które się zapisały. Gdy Dziekanat ją "podepnie" w systemie, dodam Państwa do kursu i udostępnię Państwu namiary w formie ogłoszenia na Portalu Studenta. Tymczasem cierpliwie czekamy. :)

TERMINY ZALICZEŃ 2023/2024 semestr zimowy:

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu - SS1:

- zaliczenie:

  grupowa praca komputerowa (10 pkt): 14.11 (AB), 16.11 (FGH), 17.11 (CDE)
  kolokwium (60 pkt): 23.01 (AB), 25.01 (FGH), 26.01 (CDE)
  quizy (20 pkt), Taboo (3/1 pkt) i aktywność: na bieżąco

- zaliczenie poprawkowe: 

- egzamin: 

- egzamin poprawkowy: w sesji poprawkowej

 

TERMINY ZALICZEŃ 2022/2023 semestr letni:

Ekonomia matematyczna - SS2:

- zaliczenie ćwiczeń - na ostatnich ćw:

 Log - 13.06; BIWOG, DEIFP, EC - 06.06 

- zaliczenie poprawkowe: 26.06, godz. 13:00, sala C203

- egzamin: 28.06, godz. 12:00, aula O

- egzamin poprawkowy: 14.09, godz. 13:30, aula A

Mikroekonomia - SS1:

- zaliczenie poprawkowe - 04.09, godz. 13:30, aula A

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁY:

Ekonomia matematyczna - SS2 EK, NS2 EK:

- Wykłady: materiały udostępnione przez Wykładowcę

- Ćwiczenia: Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red. Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 i następne wydania.

Ze zbioru zadań obowiązują zadania:

2.9-2.18,
7.4-7.6, 7.9, 7.11, 7.12,
6.1-6.21,
5.13-5.19

oraz uzupełniająco*: 3,1, 3.6-3.10, 3.16-3.18, 3.22, 3.23, 4.17, 4.18a, 5.1-5.5.12, 5.20-5.21, 8.1, 8.3-8.6, 8.10-8.16,8.19-8.25.

* Ten materiał nie będzie realizowany na ćwiczeniach, ale będzie wspominany na wykładzie, więc jeżeli ktoś chce sobie utrwalić wiedzę z wykładów, może je przerobić. 

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu - SS1:

- Ćwiczenia: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Teoria, przykłady, zadania. Pod red. E. Babuli i L. Czerwonki, Wyd. UG, Gdańsk

 --------------------------------------------

Przedziały przy wystawianiu ocen (lewostronnie domknięte):

0-51% - ndst
51-61% - dst
61-71% - dst+
71-81% - db
81-91% - db+
91-100% - bdb

 

całki