dr Małgorzata Zielenkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

- Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

- Komisja Ewaluacyjna

Informacje dla studentów

NA ZALICZENIACH I EGZAMINACH NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ.

DO EGZAMINU MOGĄ PODCHODZIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ UZYSKAŁY ZALICZENIE Z ĆWICZEŃ. NIEZALICZENIE ĆWICZEŃ W PIERWSZYM TERMINIE NIE PRZYWRACA TERMINU EGZAMINU.

ZGODNIE Z REGULAMINEM UG, WSZELKIE NIEOBECNOŚCI NA ZALICZENIACH LUB EGZAMINACH WYMAGAJĄ PRZEDŁOŻENIA PROWADZĄCEMU ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI POWODÓW NIEOBECNOŚCI NIEZWŁOCZNIE OD USTANIA PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI (wystarczy mailowo).

Usprawiedliwienia "samochód mi się zepsuł" nie będą honorowane. W razie awarii proszę skorzystać z komunikacji publicznej lub taksówki, a przede wszystkim zrobić przegląd techniczny pojazdu przed sesją.

NA WSZYSTKICH PRZEDMIOTACH I TRYBACH TERMINY ZALICZENIA/EGZAMINU SĄ DWA: PODSTAWOWY I POPRAWKOWY. NIEZALICZENIE PRZEDMIOTU W KTÓRYMŚ Z TYCH DWÓCH TERMINÓW SKUTKUJE KONIECZNOŚCIĄ UBIEGANIA SIĘ O DŁUG ECTS.

TERMINY ZALICZEŃ 2022/2023:

Ekonomia matematyczna - SS2:

- zaliczenie ćwiczeń:

 KL, KRT: 16.01.2023
 IWG: 23.01.2023
 PGISP: 25.01.2023

- zaliczenie poprawkowe: 30.01.2023, godz. 13:00, sala C203

- egzamin: 02.02.2023

- egzamin poprawkowy: w sesji poprawkowej

 Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu - SS1:

- zaliczenie:

  grupowa praca komputerowa: 14.11 (DE), 09.11 (FGH)
  kolokwium: 23.01 (DE), 18.01 (FGH)
  quizy i aktywność: na bieżąco

- zaliczenie poprawkowe: 21.02, godz. 13:00, sala C203

- egzamin: 02.02.2023

- egzamin poprawkowy: w sesji poprawkowej

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁY:

Ekonomia matematyczna - SS2 EK, NS2 EK:

- Wykłady: materiały udostępnione przez Wykładowcę

- Ćwiczenia: Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red. Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 i następne wydania.

Ze zbioru zadań obowiązują zadania: 2.9-2.18, (uzupełniająco*: 3,1, 3.6-3.10, 3.16-3.18), 3.22, 3.23, 4.17, 4.18a, 5.13-5.19, (uzupełniająco*: 5.1-5.5.12), 6.1-6.21, 7.4-7.6, 7.9, 7.11, 7.12, (uzupełniająco*: 8.1, 8.3-8.6, 8.10-8.16,8.19-8.25).

* Ten materiał nie będzie realizowany na ćwiczeniach, ale będzie wspominany na wykładzie, więc jeżeli ktoś chce sobie utrwalić wiedzę z wykładów, może je przerobić. Samych zadań z tego na egzaminie nie będzie, ale pytania o model pajęczynowy, czy interpretację różnych kategorii z produkcji lub warunki równowagi w modelach wzrostu gospodarczego itp. już tak.

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu - SS1:

- Ćwiczenia: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Teoria, przykłady, zadania. Pod red. E. Babuli i L. Czerwonki, Wyd. UG, Gdańsk

 --------------------------------------------

Przedziały przy wystawianiu ocen (lewostronnie domknięte):

0-51% - ndst
51-61% - dst
61-71% - dst+
71-81% - db
81-91% - db+
91-100% - bdb

 

całki