dr Aleksandra Paszkiewicz

jednostka:
stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
WWW:
Inne funkcje:

http://rachunkowosc.wzr.pl/prac_www.php?prac=97

 

Kariera

-Uniwersytet Gdański specj. Przetwarzanie Danych i Rachunkowość - mgr


-Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania - dr


-Staż naukowy w ramach programu Tempus w Huddersfield University (Wielka Brytania)


-Staż naukowy w ramach programu Tempus w Bremen Hochschule (Niemcy)

 

-Studia Podyplomowe w zakresie Bankowości i Finansów, specjalność "Zarządzanie wartością 

 firmy"-Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Gdańska Akademia Bankowa

Publikacje

Lista:

http://rachunkowosc.wzr.pl/prac.php?ida=97

 

Zainteresowania

Kapitał intelektualny

Wycena wartości niematerialnych, w tym marki

Powiązania rachunkowości z marketingiem

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Relacje inwestorskie

Historia rachunkowości

Inne