dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator programu Erasmus+, Opiekun ścieżki Finanse w przedsiębiorstwach, Koordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants, Kierownik kursów podyplomowych Diploma in Accounting and Business, Członek Wydziałowej Komisji Etyki Badań Naukowych

Informacje dla studentów

"...information is acquired by being told, whereas knowledge can be acquired by thinking..." 

Machlup, F., Semantic quirks in studies of information. w The study of information: Interdisciplinary messages, pod redF. Machlupa & U. Mansfield, Wiley, New York 1983, s. 644.

________________________________________________________________________________________

EKONOMIA MATEMATYCZNA 

  • Studenci wracający z ERASMUSA proszeni są o kontakt w sprawie zaliczenia ekonomii matematycznej z Panią dr Zielenkiewicz.
  • Egzamin poprawkowy odbędzie się 11 września 2021 r. o godz. 9:30 

MICROECONOMICS
  • retaken exam: on Sept. 10th at 9:30

  

 

Egzaminy i zaliczenia na moodlu

  1. proszę przygotować kartkę, długopis, mikrofon i kamerę internetową (jeżeli ktoś nie ma kamerki, to można się podłączyć do Teamsów z telefonu komórkowego),
  2. dołączyć do wyznaczonego spotkania na Teamsach,
  3. wejść na Moodle:    pe.ug.edu.pl
  4. zalogować się danymi z portalu studenta,
  5. powinni być Państwo automatycznie dopisani do kursu 
  6. na kursie na platformie Moodle będzie link do zaliczenia lub egzaminu.

W razie problemów proszę o maila. 


 

 __________________________________________________________________________________

NA ZALICZENIACH I EGZAMINACH NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ

DO EGZAMINU MOGĄ PODCHODZIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ UZYSKAŁY ZALICZENIE Z ĆWICZEŃ

ZGODNIE Z REGULAMINEM UG, WSZELKIE NIEOBECNOŚCI NA ZALICZENIACH LUB EGZAMINACH WYMAGAJĄ PRZEDŁOŻENIA PROWADZĄCEMU ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI POWODÓW NIEOBECNOŚCI

___________________________________________________________________________________

Polecane:

http://matheatre.com

Microeconomics IB
Ekonomia matematyczna
Game Theory
Financial Analysis
Podstawy wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości
Computer Based Economics
Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem
Seminarium magisterskie
Rozwój myśli ekonomicznej
Teoria gier w ekonomii SD