dr Elżbieta Babula

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

Członek wydziałowej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych

Informacje dla studentów

Aby uzyskać zaliczenie seminarium wszystkie zaległości należy przesłać mailem do dnia 6.09.2021. 

Rozwój myśli ekonomicznej. Ekonomia eksperymentalna - wykład dla SD