dr Elżbieta Babula

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

Członek wydziałowej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji letniej 2021/2022

Czwartki, 11.30-13.00 online, link