dr Elżbieta Babula

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

Członek uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021

Urlop 8.03.2021-19.04.2021