dr Lech Kujawski

jednostka:
stanowisko:
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
e-mail:
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Egzamin poprawkowy z Zastosowania ekonometrii odbędzie się w dniu 29.09.2018 r. o godz. 8.00 w auli A ( Studia niestacjonarne).