dr Wojciech Kozłowski

jednostka:
stanowisko:
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
e-mail:
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Prośże sprawdzać na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.