dr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058 523-1326
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
323
Inne funkcje:

Opiekun specjalności Międzynarodowy Transport i Handel Morski

Studia stacjonarne i niestacjonarne

EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA I POLITYKA PORTOWA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 6 WRZEŚNIA 2021 ROKU O GODZ. 10.00 (Z WYKORZYSTANIEM MS TEAMS)