dr Adriana Zabłocka-Abi Yaghi

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1225
tel. sekretariat:
1223
nr pokoju:
121
WWW:
Inne funkcje:
Wykładowca zabezpieczył plik hasłem, wprowadź hasło: