dr hab. Stanisław Umiński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1212
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
214
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Szanowni Państwo, linki do zajęć online w semestrze letnim 2021/2022:

1. Ekonomia międzynarodowa (2 SS2 EK oraz 1NS2 EK):

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6db095719aa04537bc8a6c44f0158b70%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ca4dd086-e987-4e16-8577-cd716b536bb6&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

 

2. Ekonomia integracji europejskiej/gospodarczej (2 NS1 EK):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac33773d6b41644f48ed55c991036403a%40thread.tacv2/conversations?groupId=2128b6d8-6e9e-47d6-adae-15a3b3c64eb0&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069