dr hab. Stanisław Umiński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1227
tel. sekretariat:
1223
nr pokoju:
117
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje online w sesji poprawkowej, wrzesień 2021 :

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a761afb3497e24f83a13fb91098ae3b99%40thread.tacv2/conversations?groupId=fa25dbb5-50a4-4ec8-8a18-32d1e557873b&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

Poniedziałek godz. 09.00-10.30