dr hab. Katarzyna Hebel, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1243
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
205
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • 1988 - magister ekonomii
 • 1997 - doktor nauk ekonomicznych
 • 2015 - dr habilitowany nauk ekonomicznych
 • od 1989 roku pracuje na UG, Wydział Ekonomiczny
Publikacje

2012


 1. Development the Image of Trolleybus Transportation (W:) Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. The Transportation as The Factor of The Socio-Economic Development of The regions. Edited by R. Janecki, S. Krawiec, G. Sierpiński. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, ISBN 978-83-7335-944-4, s. 199-208. Gliwice 2012

 2. Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie-przemiany-rozwój. Pod red. D. Rucińskiej, PWE, Warszawa 2012, ISBN 978-83-208-1998-4,

 • R.2.3 Społeczne relacje na rynku usług transportowych s.53-64.

 • R. 2.4 Rynkowe zachowania podmiotów -uwarunkowania, systematyka, s.64-68.

 • R.5.4 Badania preferencji przewozowych i zachowań transportowych, s. 120-129.

 1. Kierunki rozwoju komunikacji trolejbusowej w świetle wyników badań marketingowych w Gdyni "Logistyka" 2012, nr 3, ISSN 1231-5478, s.787-792.

 2. Bezpieczeństwo w miejskim transporcie zbiorowym w świetle wyników badań marketingowych. "Transport Miejski i Regionalny" 2012, nr 6, ISSN 1732-5153, s.19-24.

 3. Podróże do pracy mieszkańców Polski w świetle badań statystycznych i marketingowych."Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego Nr 44", ISSN 0208-4821, s. 1-22, Gdańsk 2012.

 4. Percepcja transportu trolejbusowego w świetle badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców. "Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Gdańskiego
  Ekonomika Transportu Lądowego Nr 44", ISSN 0208-4821,
  s. 1-20. Gdańsk 2012.


2011

 

 1. "Impact of urban transport systems on the attractiveness of Polish airports".  “Transbaltica 2011. Proceedings of the 7th International Scientific Conference", ISBN 978-9955-28-840-4, ISSN 2029-2376 print, ISSN 2029-2384 online, s. 226-231.Vilnius, Lithuania 2011.                    
 2. "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach transport miejskiego na przykładzie Gdyni". (w:) "Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie." Red. W. Golnau, I. Seredocha, ISBN 978-83-89113-47-4, s. 266-276.Elbląg 2011.               
 3. "Kierunki rozwoju transportu miejskiego w Tczewie". VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Logistyka. Systemy transportowe. Bezpieczeństwo w transporcie". LogiTrans 2011  ISBN 978-83-7351-443-0,  s.877-890,  płyta CD.Szczyrk 2011.             
 4. "Informacja i edukacja jako instrumenty kształtowania systemów transportu miejskiego"VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Logistyka. Systemy transportowe. Bezpieczeństwo w transporcie". LogiTrans 2011  ISBN 978-83-7351-443-0,  s.867-877, płyta CD.Szczyrk 2011.             
 5. "Zachowania transportowe jako rodzaj zachowań podmiotów  rynkowych".(w:) "Funkcjonowanie i rozwój transportu". Pod red. W. Rydzkowskiego "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego" Nr 41, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011,ISSN 0208-4821,  s. 167-179,  Gdańsk 2011.         

2010

 

 

 1. The role of tram transportation In the transportation systems of Polish cities. Contemporary transportation systems. Selected theoretical problems. The development of transportation systems. Edited by R. Janecki, G. Sierpiński.  Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, ISBN 978-83 -7335-672-6, s. 291-300,  (z M. Wołek)
 2. Transport publiczny w obsłudze polskich portów lotniczych. Efektywność transportu w teorii i praktyce. Red. M. Michałowska. Katowice 2010, ISBN 978-83-7246-583-2, s. 278-294 (z D. Tłoczyński)
 3. Zachowania komunikacyjne mieszkańców Tczewa w świetle wyników badań marketingowych. "Transport Miejski i Regionalny" Warszawa 2010, Nr 9, ISSN 1732-5153, s.22-27, 50%
 4. Preferencje pasażerów miejskiego transportu zbiorowego. .[W:]  Innowacje w transporcie. Korzyści dla użytkownika. Pod red. E. Załogi i B. Liberadzkiego. "Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług" Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, Nr 59, ISSN 1640-6818, s. 145-158.
 5. Dlaczego edukacja młodzieży?, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej"  Nr 110, ISSN 1234-3999,  s. 23-24, 100%
 6. Badania potrzeb przewozowych, popytu, preferencji i zachowań komunikacyjnych. [W:]  Kompleksowe badania ruchu . Teoria i praktyka . Doświadczenia miast polskich. "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie", Zeszyt Nr 93, ISSN 1231-9155, s. 71-82, (z O. Wyszomirski)
 7. Kształtowanie oferty przewozowej transportu miejskiego w Mrągowie jako rezultat badań marketingowych.  "Acta Elbingensia" Rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej Elbląg 2010, Nr 2, ISSN 1730-9980, s. 183-200, 100%
 8. Perspektywy rozwoju komunikacji tramwajowej w polskich miastach. Transport Miejski i Komunikacja, Nr 1, ISSN 1732-2774, s. 18-22, (z M. Wołek)

 

 

2009

1.    Dostępność jakościowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej usług transportu miejskiego.,s. 115-120. [w] Konkurencyjność przedsiębiorstwa - ujęcie mezoekonomicczne. Pod red. M. Juchniewicz. ISBN 978-83-89112-79-8 Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 2009

2.    Zachowania klientów transportu miejskiego, s. 372-380. [w] Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach. Red. I. Rudawska, M. Soboń, ISBN 978-83-7641-031-9 Difin Warszawa 20093.    Zrównoważony rozwój transportu miejskiego w województwie warmińsko-mazurskim. S. 107-114. [w] Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Zrównoważony rozwój regionu Warmii i Mazur. Red. D.  Rucińska ,  H. Horbaczewski, ISBN 978-83-89113-37-5 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Elbląg 2009.

4.    Znaczenie tramwajów w systemach transportowych polskich miast. S. 137-145. [w] Systemy transportowe - teoria i praktyka. VI Konferencja Naukowo-Techniczna, ISBN 978-83-926923-1-7,  Politechnika Śląska Katowice 2009

6.    Znaczenie transportu zbiorowego w Gdyni w świetle wyników badań. S. 167-175. [w] Współczesne systemy transportowe. Wybrane problemy teorii i praktyki. Pr zb. Pod. Red. J. Wocha, R. Janeckiego, G. Sierpińskiego,  ISBN 978-83-7335-557-6 Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Katowice 2009.

7.    Kształtowanie jakości w transporcie miejskim., s. 41-50 [w] Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. PublicTrans, ISBN 978-83-7204-840-0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Rzeszów 2009.

8.    Przychody ze sprzedaży biletów i opłat dodatkowych jako element rachunku efektywności organizatorów transportu miejskiego. S. 333-341. [w] Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka. Pr. zb. Pod red. M. Michałowskiej, ISBN 978-83-7246-451-4 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2009.

9.    XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Intralog 2009" - Zrównoważony rozwój transportu wyzwaniem XXI wieku, Nr 7-8, ISSN 1732-5153, s 2-3. "Transport Miejski i Regionalny" Warszawa 2009

10.Modelowanie systemów transportu zbiorowego na podstawie wyników badań marketingowych w Zielonej Górze. , Nr 3, CD, s. 1-13. “Logistyka" Warszawa 2009

11.Dostępność transportu zbiorowego w miastach dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Gdyni.. Zeszyty Naukowe Nr 538. Ekonomiczne Problemy Usług Nr 33, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X, s. 153-161.

12.Dlaczego edukacja młodzieży?, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" Nr 110, ISSN 1234-3999,  s. 23-24.

13.Modelowanie systemów transportu zbiorowego na podstawie wyników badań marketingowych w Zielonej Górze , Nr  1/27/2009,  ISSN 1230-7823, s. 1-13.

 

2008

 

1.       Potrzeby przewozowe i popyt na usługi transportu miejskiego. [W:] Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Red. O. Wyszomirski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-7326-507-3, s. 54-70, 100%;

2.       Ceny i systemy biletowe w transporcie miejskim. [W:] Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Red. O. Wyszomirski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-7326-507-3, s. 145-170, 100%.

3.       Konkurencja transportu zbiorowego a samochodem osobowym w miastach w świetle wyników badań w Gdyni. [W:] Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość - szansą konkurencyjności. Red. A. Birski. Zakład  Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008, ISBN 978-83-89112-19-4, s. 235-240, 100%.

4.       Zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni. [W:] Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. PublicTrans 2008. III Konferencja Naukowo-Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Radom 2008, ISBN 978-83-7204-684-0, s.56-70, 100%.

5.       Uwarunkowania formalno-prawne kształtowania oferty przewozowej transportu miejskiego w Polsce. [W:] Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego. Red. A. Borodo. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2008, ISBN 978-83-7285-410-0, s.233-246., 100%.

6.       Uwarunkowania i realizacja zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego w Gdyni. [W:] Przekształcenia   strukturalne   miast   i   zrównoważony  rozwój gospodarki   miejskiej. Red.  J. Słodczyk, D. Rajchel. Uniwersytet Opolski, Opole 2008, ISBN 978-83-7395-307-9, s. 151-160, 100%.

7.       Popyt na usługi olsztyńskiej komunikacji miejskiej w świetle wyników badań marketingowych. [W:] Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Region Warmii i Mazur w zintegrowanej Europie. Red. H. Horbaczewski, D. Rucińska, D. Tłoczyński. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna,   Elbląg 2008 , ISBN 978- 83-89113-24-4,s. 236-254,  100%.

8.       Источники и факторы, предопределяющие величину спроса городских транспортных услуг в избранных польских городах. "Becтник Росссийского государственного университа им. И. Канта" 2008, выпуск 3. Сериа Экономические и юридические науки. Калининград. Издательство Росссийского государственного университа им. И. Канта, с. 89-96, 100%.

9.       Zmiany w zachowaniach i preferencjach komunikacyjnych mieszkańców Sopotu i Gdyni. [W:] Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes. “Space-society-economy" Nº 8, University of Łódź Department of Space Economy and Spatial Planning, Łódź  2008, ISSN 1733-3180, s. 111-120, 50%.

10.   Popyt na usługi transportu miejskiego w Grudziądzu w świetle wyników badań marketingowych. W;  Usługi w Polsce- nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości. Pod red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Tom II , "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" nr 20 (497), Szczecin 2008, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X, s.79-86, 100%.

11.   Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Porównanie wyników badań marketingowych przeprowadzonych przez ZKM w Gdyni w latach 1996-2004. [W:] Uwarunkowania zmian w preferencjach klientów transportu. Red. E. Załoga "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" Ekonomiczne Problemy Usług" nr 17 (494), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X, s. 35-49, 50%.

12.   Zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni. "Transport i Komunikacja" 2008, nr 4, ISSN 1732-2774, s. 10-16, 100%.

13.   Znaczenie transportu zbiorowego w Gdyni w świetle wyników badań. Systemy Transportowe. Teoria i praktyka. "Systemy transportowe. Teoria i praktyka.. Transport." Katedra Inżynierii Ruchu Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej Politechniki Śląskiej, Katowice 2008, ISBN 97883-926923-0-0, s.152-159, 100%.

14.    Badania popytu na usługi transportu zbiorowego w miastach jako podstawa kształtowania oferty przewozowej na przykładzie Koszalina. V Międzynarodowa Konferencja Euro-Trans 2008, Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, CD, s. 1-6, 100%.

15.   Kształtowanie rozkładów jazdy jako elementu oferty przewozowej w transporcie miejskim. Aspekty teoretyczne i praktyczne. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych", Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin 20-21 listopada 2008, CD do "Logistyka" 2008, nr 6, s. 1-10, 50%.

16.   Innowacyjne rozwiązania wpływające na wzrost atrakcyjności transportu zbiorowego w miastach. "Transport i Komunikacja" 2008, nr 5, ISSN 1732-2774, s. 54-58, 50%

17.   Badania popytu na usługi transportu zbiorowego w miastach jako podstawa kształtowania oferty przewozowej na przykładzie Koszalina. "Transport Miejski i Regionalny" 2008, Nr 12,  ISSN 1732-5153, s. 23-26, 100%.

18.   Innowacyjne rozwiązania biletowe w transporcie miejskim. "Acta Elbingensia Rocznik Naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Nauki Ekonomiczne i polityczne." Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg 2008, ISBN 978-83-89113-25-2, ISSN 1730-9980, s.148-157, 100%.

19.   Nowa jakość transportu miejskiego. "Biuletyn Komunikacji Miejskiej " 2008, nr 104, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej w Warszawie, ISSN 1234-3999, s.4-10, 100%

 

 2007

 

1.       Ceny w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu miejskiego. [W:] Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa. Red. A. Strychalska-Rudzewicz. Zakład  Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007, ISBN 978-83-89112-38-5, s. 271-277, 100%.

2.       Роль  водного трамвая b формировании туристической привлекательности Региона троегорода и хельского полуострова.  "Becтник Росссийского государственного университа им. И. Канта" 2007, выпуск 5. Сериа Экономические и юридические науки. Калининград. Издательство Росссийского государственного университа им. И. Канта, с. 90-93.

3.       Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Porównanie wyników badań marketingowych przeprowadzonych przez ZKM w Gdyni w latach 1996-2004.

4.       Windykacja należności z tytułu opłat dodatkowych. "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2007, Nr 94, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2007, ISSN 1234-9399, s. 12-14, 100%.

5.       Efektywność tramwaju wodnego funkcjonującego po akwenach Zatoki Gdańskiej i Puckiej. "Prace Naukowe Transport" nr 1/25/2007, Politechnika Radomska, Polska Akademia Nauk,  Transportowy Dozór Techniczny, Szczyrk 2007, ISSN 12030-7823, s.1-11, 100%.

6.       Efektywność tramwaju wodnego funkcjonującego po akwenach Zatoki Gdańskiej i Puckiej. "Logistyka" 2007, Nr 3,  Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007, ISSN 1231-5478, płyta CD,s.1-11, 100%.

7.       Wpływ tramwaju wodnego na atrakcyjność turystyczną miast i gmin Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej. [W:] Polityka Regionalna Zagospodarowania Turystycznego. "Ekonomiczne Problemy Turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2007, Nr 8, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISSN 1640-6818, ISSN 1644-0501, s. 65-73 , 100%.

8.       Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców jako determinanty kształtowania oferty przewozowej i polityki transportowej w mieście w Gdyni.. "Transport Miejski i Regionalny" Nr 6, Warszawa 2007, ISSN 1732-5153, s.20-24,  100%.

9.       Badania preferencji pasażerów i ich ocen dotyczących jakości transportu miejskiego na przykładzie Gdyni i Sopotu. "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Odział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne" nr 83, Kraków 2007, ISSN 1231-9155, s. 189-207, 100%.

10.   Potrzeby  przewozowe jako determinanty popytu na usługi transportu miejskiego. "Przegląd Komunikacyjny" 2007, nr 12, ISSN 0033-22-32, 100%.

 

Zainteresowania
 • funkcjonowanie rynku transportowego
 • gospodarowanie w transporcie miejskim
 • badania marketingowe
 • zachowania nabywców
 • preferencje i zachowania konsumentów
 • strategie marketingowe
 • zarządzanie marketingowo-logistyczne
Inne
 • od 2003 roku współpracownik "Transportu Miejskiego i Regionalnego"
 • od początku pracy zawodowej zwiazana z praktyką poprzez zatrudnienie w przedsiębiorstwie transportu miejskiego
 • od 1992 roku w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 • współpracownik Izby Gospodarczej Komunikacji MIejskiej w Warszawie