prof. dr hab. Danuta Rucińska

jednostka:

stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
telefon:
58-523-1429
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
136
WWW:
Inne funkcje:

- Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Gdańsk - od 2000 r.

- członek Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomiczego w Warszawie

- Członek Rady Naukowej PTE w Warszawie

 

Kariera
 • Praca magisterska: Kraje skandynawskie jako rynki wymiany towarowej PRL w latach 1960 - 1965.
 • Praca doktorska: Port morski jako czynnik rozwoju regionu nadmorskiego.
 • Praca habilitacyjna: Przekształcenia strukturalne transportu morskiego w świetle przebiegu i oddziaływania długich cykli koniunktury.
 • Monografia profesorska: Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych.
Publikacje

2012

 1. Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój. Redakcja naukowa D. Rucińska. Warszawa 2012, ISBN   978-83-208-1998-4, s. 1-333. Warszawa 2012. (red. i współautorstwo)
 2. Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja. ISBN 978-83-7865-018-8. Gdańsk 2012. (współautor)
 3. Strategiczne problemy rozwoju i funkcjonowania transportu w Unii Europejskiej w XXI wieku. [W:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego 2012"  Nr 44, Problemy Funkcjonowania Transportu i Rynku Transportowego. Red. D. Rucińska. ISSN 0208-4821. Gdańsk 2012.
 4. Wstęp [W:] Apetyt na życie czyli z przełomu epok prof. Witolda Andruszkiewicza. Wyd. Związku Miast i Gmin Morskich. ISBN 978-83-906791-4-3. Gdańsk 2012.

2011

 1. "Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady".    Zeszyty Naukowe Nr 9, PTE , Red. A. Pollok. ISSN 1644-8979 s. 287-304.  Kraków 2011.           
          

2010

 1. Innovative approach to strategies of competitive and marketing positioning of enterprises operating on transportation, forwarding and logistics market, Red. E. Skawińska, Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań 2010
 2. Trendy w kampaniach marketingowych na polskim rynku aparatów cyfrowych.  Szczecin 2010, Marketing przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X, , 50%.
 3. Wpływ kryzysu gospodarczego na rynkowe zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w XXI  wieku, 50% [złożony i przyjęty do druku] Warszawa 2010
 4. Żegluga promowa jako czynnik bałtyckiej integracji. "Acta Elbingensia" Rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Tom IX, Nauki Ekonomiczne (nr 2), ISSN 1730-9980, , s. 123-138, Elbląg 2010.
Zainteresowania

Rynek usług TSL - przemiany, funkcjonowanie, rozwój

Marketingowe kształtowanie rynku ze szczególnym uwzględnieniem rynku TSL

Transport lotniczy jako czynnik regionalnego rozwoju

Kapitał ludzki a sukces organizacji gospodarczej w branzy TSL

Inne

Funkcje:

 • Prezes PTE/Oddział Gdańsk - od 2000 r. (trzecia kadencja)
 • Członek Zarządu Krajowego PTE w Warszawie
 • Członek Rady Naukowej przy PTE w Warszawie

Zainteresowania:

 • ornitologia