prof. dr hab. Jacek Zaucha

stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
58-523-1236
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
204
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

 Konsultacje w czwartki 13.45- 15.15 w sali 204 z wyjątkiem trzeciego czwartku miesiąca gdy konsultacje  odbywają się 14.30-15.15. Konsultacje dla studentów zaocznych 24.02  9.30-10.00 Dodatkowe Konsultacje

23.02, 1.03, 15. 03 13.00-13.30

W dniu 23 maja ze względu na konferencje GTN konsultacje przesunięte na 24 maja w tym samym terminie