dr Adam Szczęch

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1334
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
309
WWW:
Inne funkcje:

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji zimowej 2022/2023:

31.01.2023 r.: 10.30-11.15

03.02.2023 r.: 12.15-13.00