dr Adam Szczęch

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1334
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
309
WWW:
Inne funkcje:

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:

13.11.2023 r.: 9.45-11.15

20.11.2023 r.: 9.45-11.15

27.11.2023 r.: 9.45-11.15

04.12.2023 r.: 8.50-10.20