dr Adam Szczęch

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1334
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
309
WWW:
Inne funkcje:

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje:

10.06.2024 r.: 12.00-13.00

12.06.2024 r.: 11.00-12.00

17.06.2024 r.: 9.30-11.00

20.06.2024 r.: 9.30-10.30