dr hab. Marek Szczepaniec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1237
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
223
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje semestr letni 2024:

Środa,  godz. 13:45-15:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminy i zaliczenia poprawkowe z 3 przedmiotów:

Makroekonomia 1,

Makroekonomia 3 NS2 i SS2,

Wstęp do przedsiębiorczości (Chemia i Ochrona środowiska)

 

Do wyboru:

 

18.02.2024, niedziela, godz. 10:00, online (konieczna kamera i legitymacja studencka)

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTVmY2Y1MDYtZDdiYy00ODI5LWI0NGUtNGNjYmY2MzIzMjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221a550051-370e-4b6a-9667-0fa07afdf99d%22%7d

 

lub

 

21.02.2024, środa, godz. 13:30, stacjonarnie WE p.223