dr Andrzej Poszewiecki

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058 523-1346
tel. sekretariat:
nr pokoju:
206
Inne funkcje:
Kariera

2010 - obecnie - adiunkt (Katedra Makroekonomii)

2009 dr nauk ekonomicznych, Wydział Ekonomiczny UG, promotor: prof. dr hab. Dariusz Filar; recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel (UG), prof. dr hab. Marek Proniewski (UwB)  

2001- 2009 - asystent w Katedrze Makroekonomii
1995-2000 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny
specjalność: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (praca magisterska: "Kulturowe uwarunkowania funkcjonowania korporacji transnarodowych w Polsce")

Publikacje
Zainteresowania

innowacje; strategie biznesu; rozwój regionalny; rozwój technologiczny

Inne