dr Ewa Ignaciuk

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
115
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej 

                        środy, godz. 18.45-20.15                  

W czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych konsultacje (w podanym wyżej terminie) odbywają się za pomocą poczty elektronicznej.