dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1394
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
219
WWW:
Inne funkcje:

Zastępca Przewodniczącej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UG, członkini Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów (pozostałe - w zakładce INNE)

 

 

 

Kariera

absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Handlu Zagranicznego, kierunek - Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego

prof. nadzw. UG                                    mianowanie - XII 2009

dr habilitowany                                              2009

adiunkt                                                 1997-2009

asystent                                               1993-1997

 

od IX 2016 Z-CA DYREKTORA Instytutu Handlu Zagranicznego

do zakończenia funkcjonowania IHZ w XI 2019


ważniejsze certyfikaty otrzymane na uczelniach zagranicznych:

IESE Business School, University of Navarra, Barcelona (2013),
Harvard Business School, Boston (2008),
IESE Business School, University of Navarra, Barcelona (2003 )
University of Strathclyde Business School, Glasgow (1992).

 

 

Publikacje

Wybrane publikacje (ogółem ponad 100 recenzowanych prac publikowanych w Polsce i za granicą):

MONOGRAFIE  MIĘDZYNARODOWE

Family Enterprises in the European Union: A Case For Regional Support, [w:] European Integration  Process In The New Regional  and Global Settings, pod red. I. E. Kotowska, E. Latoszek, A.Z. Nowak, A. Stępniak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-61276-80-7 (współautor: P. Zientara).


Polish and Swedish SMEs Towards CSR Challeges, (autorka i redaktor naukowy, współautorzy: G. Baran, N. Ćwik, M. Dalberg, J. Dymowski, M. Grzybek, A. Karpfors, M. Michałowska, M. Probosz, M. Przybysz), projekt współfinansow. przez UE - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach South Baltic Programme; Forum Odpowiedzialnego Biznesu - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - IUC Kalmar Lan, Warszawa 2011, ISBN 978-83-932564-0-2.

 

RAPORT z badań O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

Poles opinion on Family Businesses 2015. The end of a business shark stereotype, współautorka i redaktor naukowy (współautor: K. Bugiera); Wydawca: FFR, Poznań 2015.

 

MONOGRAFIA O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

Export Marketing of small and medium sized enterprises in the South Baltic Region, red. naukowa: H.Treder, P. Kulawczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ISBN 978-83-7865-047-8. (współautorzy: E. Gostomski, B. Jeliński, P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, D. Simpson, H. Treder).


MONOGRAFIE KRAJOWE

Dobre praktyki z zakresu zarządzania kompetencjami i zarządzania strategicznego, (współautorka i redaktor naukowy wraz z P. Zientarą), współautorzy: P.Błaszkiewicz, M.Borkowska-Bierć, D.Dunajska, P.Dybek, D.Kabat, E.Kowalska, E.Makareinis, Z.Nieckarz, A.Parteka-Ejsmont, M.Przybysz, M.Reszko, A.Sawicka, M.Sawicka, B.Skierkowski, S.Węsierska; Wydawca: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk 2014, ISBN 978-83-930615-2-5 


Analiza dostępnych metod i technik zarządzania kompetencjami oraz planowania strategii rozwoju w firmie, Wydawca: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk 2012 [Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego] (współautor: P. Zientara).

 

Komunikowanie tożsamości rynkowej w otoczeniu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk 2008, ISBN 978-83-7326-514-1.


Klucz do zrozumienia nabywcy. Jakościowe badania marketingowe, Wydawnictwo Grupa Verde, Warszawa 2008, ISBN 978-83-927545-0-3.


Nie tylko logotyp. Wyróżnienie i przynależność w biznesie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Gdańsk 2004 (współautorzy: P. T. Górski, M. Wołowik) ISBN 83-89073-57-9.


Jakościowe badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, ISBN 83-208-1217-8.


PODRĘCZNIKI

Marketing. Studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002 (autorka i redaktor naukowy), współautorzy: T. Czuba, T. Harackiewicz, J. Pietrzak, M. Reysowski, M. Rydel, M. Skurczyński/, ISBN 83-7326-096-X.

Zasady skutecznej prezentacji w biznesie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, ISBN 83-7017-925-8.


WYBRANE  ARTYKUŁY  W MIĘDZYNARODOWYCH CZASOPISMACH NAUKOWYCH

How higher-order personal values affect the purchase of electricity storage—Evidence from the German photovoltaic market. "Journal of Consumer Behaviour", 20.04.2022. online first. (współautorzy: Poier, S., Suchanek, M.)  


Conscious shopping of middle-class consumers during the pandemic: Exploratory study in Mexico, Nigeria, Poland, and Sri Lanka, “International Journal of Management and Economics",  57(3), 2021  (współautorzy: Wach, D., Andruszkiewicz, K. Otukoya, A.).


A family-enterprise collective certification trademark: consumer insight, “Journal of Family Business Management", vol. 11, no. 2, 2021 (współautorzy: P. Zientara, A. Zamojska).

 

Building aware and unaware consumers’ trust towards family business: Evidence from Poland. "Entrepreneurial Business and Economics Review", 8(3), 2020. (współautorzy: Bednarz, J., Wach, D., Kubik, M., & Little, J.).

  

Trends in young consumers’ behaviour - implications for family enterprises, "Economics & Sociology", vol. 12, no. 3, 2019 (co-authors: J.Bednarz, J. R. Foremann).


Company Values - A Case Study of the Family Enterprise August Storck KG, "Journal of Intercultural Management" 2019; vol. 11, no. 1 March; pp. 5-22; (co-authors: A. Majański, A. Brack). 

 

Environmentalism and Polish Coal Mining: a Multilevel Study, “Sustainability", vol.11, issue 11, 3086, 2019 (współautorzy: P. Zientara, A. Zamojska, G. Maciejewski). 


Family Enterprises in the Context of Consumer Ethnocentrism and Relationship-Building. "Management Issues",  vol. 17, No. 1(81)., 2019 (współautor: Joanna Bednarz).

 

Sources of the Competitive Advantage of Family Enterprises: An International Approach Focusing on China, Nigeria and Poland, A scientific quarterly. Entrepreneurial Business and Economics Review E B E R"; Vol. 5, No. 2, 2017, (współautorzy: J. Bednarz, T. Bieliński, A. Otukoya).

 

Family enterprises in Polish consumers’ mindset in the light of international tendencies, “Journal of Economics & Management", Vol. 29, no. 3, 2017, (współautor: Joanna Bednarz).


Family Enterprises in Polish Economy - the Results of the First Nationwide Study, [w:] Intelligence and Courage for the Development of Family Business, praca zbiorowa pod red. S. Tomaselli, D. Montemerlo, IFERA, Palermo 2011, ISBN 978-88-95272-99-3.


The Effects of Consumer Ethnocentrism and Country of Origin on Polish Consumers’ Evaluation of Foreign Manufactured Products, “Journal of East-West Business", Routledge,  Volume 16, no. 3/2010,  ISSN 1066-9868 (współautorzy: F. Cumberland, H. Stubbe Solgaard).


Organic Farming Brand Identity  - Meeting Trends, Building Trust, , “Pecvnia - Revista de la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales", Editor: J. Lanero Fernandez, Universidad de Leon, numero 8., Leon 2009, ISSN 1699-9495.


Towards Human Face of Economy - Ethical Aspects of Contemporary Business, “Business and Management 2008", Editor: A. Pabedinskaite, Vilnius Gediminas Technical University, Business Management Faculty, Vilnius 2008,  ISBN 978-9955-28-268-6, s. 565-569 oraz w: “Business and Management 2008. Selected Papers", Managing Editor: A. Pabedinskaite, Vilnius Gediminas Technical University, Business Management Faculty, Vilnius 2008, ISBN 978-9955-28-311-9.


Importance of Key Stakeholders for Creating Corporate Identity, “The International Journal of Emerging and Transition Economies", edited by Y. Arbak, I. Sobol, Vol. 1, Issue 1, University of Dokuz Eylul, Izmir 2008, ISSN 1308-2701.


Regional products in the European policy context - stakeholders benefits,  “Journal of Faculty of Business" University of Dokuz Eylul, Volume 8, no.1/2007, ISSN 1303-0027.


Family Enterprises - a Chance to Create a Strong Polish Business Identity, “The Marketing Review", Vol. 6., Issue 4., Winter 2006, ISSN 1469-347X. PIERWSZA NA ŚWIECIE PUBLIKACJA MIĘDZYNARODOWA DOTYCZĄCA TOŻSAMOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH


Flag Brands as Factor and Result of a Country Identity and Image - Polish Experiences, “Pecvnia - Revista de la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales", Editor: J. Lanero Fernandez, Universidad de Leon, numero 3., Leon 2006, ISSN 1699-9495.


The Role of Corporate Identity in Polish Companies - 15 Years after the Turning Point, [in:] Sustaining the Entrepreneurial Spirit Over Time: Implications for Young Companies, Family Businesses, and Established Companies, Editors: J. Prats, R. Velamuri, European Foundation for Management and Development and IESE Business School, University of Navarra, Barcelona 2005.

Zainteresowania
  • zachowania konsumentów (praca doktorska obroniona z wyróżnieniem w 1997 r. poświęcona w całości badaniom konsumentów)
  • metodologia jakościowych badań marketingowych,
  • znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce,
  • budowanie tożsamości organizacji (m.in. miejsce elementów systemu IC wśród aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa),
  • ochrona własności intelektualnej (zwłaszcza własności przemysłowej, w wymiarze krajowym i międzynarodowym).

 

 

 

Inne

członkostwo

International Family Enterprise Research Academy - IFERA (od 2008 r.)

FaBeRNET - Family Business Research Network (członkini - współzałożycielka; od 2019 r.)

                  http://fabernet.umcs.lublin.pl/ 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (od 2010 r.); członek Rady Naukowej PTE O. w Gdańsku od 2021 r.

Projekt Znane Ekspertki (od 2014 r.)

IESE Business School Alumni Association, University of Navarra (2003 r.)

Ponadto:

Narodowe Centrum Nauki - funkcja eksperta w międzynarodowych panelach ewaluacyjnych 

zajęcia prowadzone na zagranicznych uczelniach i uczestnictwo w programach międzynarodowych, m.in.: 2023 - Instituto Politecnico de Viana do Castelo, Portugalia, 2023 - Yarmouk University, Irbid, Jordania, 2022 - Yarmouk University, Irbid, Jordania, 2011 - Fachhochschule Vorarlberg, Dornbirn, 2010 - Fachhochschule Vorarlberg, Dornbirn, 2007 - Dublin Institute of Technology, Dublin,  2006 - MGIMO-Moscow State Institute of International Relations, Moskwa,  2006 - Żilinska Univerzita, Żilina,  2002 - HTW Dresden, Drezno, 1997 - Copenhagen Business School, Kopenhaga, 1995 - University of Wales, Cardiff

uczestnictwo w międzynarodowych programach szkoleniowych zakończone otrzymaniem dyplomu:

IESE Business School, University of Navarra, Barcelona (2013),
Harvard Business School, Boston (2008),
IESE Business School, University of Navarra, Barcelona (2003)
University of Strathclyde Business School, Glasgow (1992).

 

PROJEKT  NCN

OPUS 11 - KIEROWNIK projektu (II 2017 - XI 2019): "Konsumenci wobec koncepcji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego polskich przedsiębiorstw rodzinnych";  nr rej. 2016/21/B/HS4/01600 . Współwykonawcy projektu: dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG; dr hab. Piotr Zientara, prof. UG.

ważniejsze projekty

od 2020 - w Zespole ds. Przedsiębiorczości Rodzinnej powołanym przez Urząd Miasta Gdyni.

IX 2016-IV 2017 - współrealizująca projekt badawczy z EY, BANK PEKAO SA oraz FFR: Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych. Kluczowe składniki sukcesu.

VIII-X 2015 - członek honorowy międzynarodowej kapituły konkursowej - Honorary Member of the Polish National Committee of The Bank Gutmann Committee Award for the Most Outstanding Family Business in CEE

VII-X 2015 - współrealizująca projekt badawczy: Polacy o firmach rodzinnych 2015. Koniec mitu prywaciarza,  wraz z Fundacją "Firmy Rodzinne" i inACT PR

VIII-IX 2014 - ekspert zewnętrzny w projekcie badawczym Polacy o firmach rodzinnych, zrealizowanym przez Fundację "Firmy Rodzinne" i Family Business Network Poland

VII 2013 - III 2014 - członek grupy sterującej międzynarodowym projektem: From Big Data to Smart Decisions. Leading the Digital Transformation przy współudziale ekspertów z IESE Business School i Harvard Business School

X - XII  2012 - ekspert zewnętrzny Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w projekcie MURSK - PO KL w ramach EFS

2011 - członek Komisji Stypendialnej w projekcie DrINNO 2 - budowanie potencjału społecznego wysokiej klasy specjalistów w woj. warmińsko-mazurskim - ocena projektów w ramach EFS

IX - XII 2010 - ekspert zewnętrzny Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w międzynarodowym polsko-szwedzkim projekcie RespEn (Responsible entrepreneurship - a way of increasing SME’s competitiveness during economic crisis) w ramach South Baltic Programme; współfinansow. przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

XII 2009 - VI 2012 - partner w zespole realizującym międzynarodowy projekt "Catching the Future" współfinansowany ze środków South Baltic Programme w ramach polityki spójności UE

VI  2006 - II 2010 - ekspert PARP ds. przedsiębiorstw rodzinnych (realizacja i ocena projektów w ramach EFS)


PROMOTORSTWO PRAC DOKTORSKICH - wypromowani DOKTORZY

1)  dr Katarzyna Andruszkiewicz

http://ekonom.ug.edu.pl/web/nauka/index.html?lang=pl&ao=akcja_przewody_doktorskie&action=ViewNews&item=ViewNews&IdNews=2065

2)  dr Adewale Otukoya

http://ekonom.ug.edu.pl/web/nauka/index.html?lang=pl&ao=akcja_przewody_doktorskie&action=ViewNews&item=ViewNews&IdNews=2449

3)  dr Stefan Poier  (praca obroniona z wyróżnieniem)

https://ekonom.ug.edu.pl/web/nauka/index.html?lang=en&ao=doctor&action=ViewNews&item=ViewNews&IdNews=4580

4) dr Anna Brack

http://ekonom.ug.edu.pl/web/nauka/index.html?lang=pl&ao=akcja_przewody_doktorskie&action=ViewNews&item=ViewNews&IdNews=5015

 


FUNKCJA RECENZENTA WYDAWNICZEGO - recenzje monografii międzynarodowych

N. Jansen, I. Postuła, Law and International Strategic Management. Three Traditions and Three Levels, PWE, Warszawa 2021.

E. Rudawska (red.), The Sustainable Marketing Concept in European SME’s: Insights from the Food & Drink Industry, Emerald Publishing, Bingley 2018.  

E. Rudawska, S. Renko, Y. Bilan,  A Discussion of the Concept of Sustainable Development - Examples of the Polish, Croatian and Ukrainian Market, Wydawnictwo Krok, Ternopil 2011.

FUNKCJA RECENZENTA WYDAWNICZEGO - recenzje monografii krajowych

Badania jakościowe w Internecie - wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. naukową M. Jaciow, G. Maciejewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013

M. Kaczmarek, I. Olejnik, A. Springer, Badania jakościowe - metody i zastosowania, CeDeWu, Warszawa 2013.

M. Skorek, Markowanie produktów, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012.


ważniejsze nagrody

2020 - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

2015 -  Dyplom za honorowy udział w międzynarodowym komitecie  konkursu pn.: The Bank

                 Gutmann Award for the Most Outstanding Family Business in CEE

2013 - NAGRODA ZESPOŁOWA STOPNIA PIERWSZEGO  Rektora Szkoły Głównej Handlowej   

           w Warszawie w zakresie działalności naukowej za publikację międzynarodową:

           European Integration Process in the New Regional and Global Settings

2012 - MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

2009 - NAGRODA INDYWIDUALNA STOPNIA DRUGIEGO Rektora UG  za pracę naukową

2005 - BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

1997 - NAGRODA INDYWIDUALNA STOPNIA DRUGIEGO Rektora UG za pracę naukową

 

BB8