dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
58-523-1394
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
219
WWW:
Inne funkcje:

Zastępca Przewodniczącej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UG, członkini Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów (pozostałe - w zakładce INNE)

 

 

 

Informacje dla studentów

Przykłady tematów prac magisterskich, napisanych pod moim kierunkiem:

"Sposoby perswazji oraz manipulacji w komunikacji marketingowej"

"Piękno niedoskonałe - łamanie stereotypu kobiecego wizerunku w przekazach reklamowych"

"Różnice w formułowaniu przekazów reklamowych w sporcie na przykładzie firmy Nike"

"Uwarunkowania decyzji zakupowych podejmowanych przez przedstawicieli POKOLENIA Z"

"Kampania negatywna jako narzędzie wykorzystywane w marketingu politycznym"

"Nawyki żywieniowe popularyzowane w działaniach promocyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży"

"Uwarunkowania rozwoju rynku polskich niezależnych wytwórni fonograficznych"

"Wywoływanie silnych emocji jako technika perswazji w reklamie społecznej"

"Problemy nieuczciwej konkurencji i własności intelektualnej w promocji"

"Osobowość marki jako wyraziciel tożsamości jej odbiorcy"

"Celowe eksponowanie wady produktu w procesie komunikacji marketingowej"

"Sprzedaż osobista jako element promocji usług bankowych"

"Polityka cenowa w usługach hotelarskich w Polsce"

"Rozwój technologii mobilnych i ich zastosowanie w marketingu"

"Rola marketingu w zarządzaniu projektami międzynarodowych wydarzeń kulturalnych"

"Społeczna odpowiedzialność biznesu a kreowanie przewagi konkurencyjnej"

INTERNATIONAL  BUSINESS

"Financial and non-financial motivation in the workplace"

"The influence of natural disasters on world economy"

"GMO in contemporary agriculture - dimensional analysis"

"The role of distribution and communication channels in retail banks in Poland"

"The airline world market in a passenger transport with a special attention to Spain"

"Marketing aspects of the real estate market in the international environment"

MA Seminar - 1st year IB
Całościowa Identyfikacja
Własność Intelektualna
Metody PR