dr hab. Anita Szymańska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1420
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
226
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

 

EGZAMINY 

 

Egzamin z Podstaw polityki gospodarczej dla 1NS1EK (L) oraz dla 1MSG NS1 (L)

odbędzie się 21 czerwca - niedziala, o godzinie 13.00 na platformie MOODLE.

 

Egzamin z Polityki gospodarczej dla 1NS1EK (L) 

odbędzie się 21 czerwca - niedziala, o godzinie 13.30 na platformie MOODLE.