dr Grzegorz Pawłowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1179
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
312
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim:

czwartki, g. 12:00-13:30


grzegorz.pawlowski@ug.edu.pl