dr Grzegorz Pawłowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1179
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
312
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

We wtorki, w godzinach, 11:30 - 13:00, w MS Teams.

Bardzo proszę o wcześniejszy e-mail z informacją o chęci spotkania.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania