dr Grzegorz Pawłowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1179
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
312
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Konsultacje  w semestrze zimowym: pokój 312

Czwartki,  g. 8:15 - 9:45