dr Grzegorz Pawłowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1179
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
312
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

 WTORKI, 15:00 - 16:30, on-line, proszę o wcześniejsze e-mailowe uzgodnienie terminu.


Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams