dr hab. Henryk Ćwikliński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

jednostka:
stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1420
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
227
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne