Konkurs na stanowisko adiunkta

Opublikowano 20 stycznia 2016 roku

Na podstawie paragrafu  89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Instytutu Handlu Zagranicznego

Wymogi:

 • Stopień doktora z zakresu nauk ekonomicznych
 • doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej w  zakresie międzynarodowych stosunków ekonomicznych, globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej
 • biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku
 • motywacja do rozwoju naukowego
 • umiejętność posługiwania się komputerem i bazami danych


Wykaz wymaganych dokumentów:

 • dyplom doktorski
 • list motywacyjny
 • CV
 • wykaz dorobku naukowego
 • wykaz dotychczas prowadzonych zajęć, w tym w języku angielskim
 • referencje mile widziane


Zgłoszenie pisemne należy składać do dnia 19 lutego  2016 roku w Instytucie Handlu Zagranicznego (pokój 302), ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot.

Rozmowa kwalifikacyjna  24 lutego 2016 roku, godz. 13.00, pok. 302
 

 

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego


Prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski