Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

Opublikowano 20 maja 2012 roku

Na podstawie paragrafu 89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych


Wymogi:

  • stopień naukowy doktora ekonomii,
  • znajomość współczesnej problematyki społeczno-ekonomicznej,
  • przynajmniej 8 lat pracy naukowo-dydaktycznej w szkolnictwie wyższym,
  • znajomość co najmniej jednego języka obcego oraz umiejętność pracy na komputerze.Wykaz wymaganych dokumentów:

  • list motywacyjny,
  • CV,
  • odpis dyplomu doktora nauk ekonomicznych,
  • informacje o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych z wykazem publikacjiTermin składania dokumentów: do 21.05.2012 r.
w sekretariacie Katedr TiL (pok.133)


Rozstrzygnięcie konkursu: do 30.05.2012 r.