Recommendation of the Examination Board

Posted on 2017-06-14

W wyniku ogłoszenia przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego UG konkursu na stanowisko asystenta w  Zakładzie Gospodarki Elektronicznej w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego, Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny zgłoszonych kandydatur udzieliła pozytywnej rekomendacji Pani mgr Annie Galik.

Sopot, 14 czerwca 2017 roku