Uchwała Nr 5/14/WEUG

Uchwała Nr 5/14/WEUG w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 podjęta 16 stycznia 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając w związku z art. 169 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 64, poz. 1365 z dnia 30 sierpnia 2005 r., tekst jednolity z 1.10.2006 roku) wnosi do Senatu UG o przyjęcie następujących szczegółowych zasad rekrutacji na I rok studiów 2015/2016 na kierunku Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzone na Wydziale Ekonomicznym.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski