Uchwała Nr 4/14/WEUG

Uchwała Nr 4/1/WEUG w sprawie terminów rekrutacji w roku akademickim 2014/2015 podjęta 16 stycznia 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając w związku z art. 169 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 64, poz. 1365 z dnia 30 sierpnia 2005 r., tekst jednolity z 1.10.2006 roku) wnosi do Senatu UG o przyjęcie następujących terminów rekrutacji na studia w roku akademicki 2011/2012 na kierunki Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzone na Wydziale Ekonomicznym.
Za podjęciem uchwały w sprawie terminów rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 opowiedzieli się wszyscy obecni członkowie Rady Wydziału Ekonomicznego UG, nie było osób głosujących „nie” i osób wstrzymujących się od głosowania.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski