1/11/WEUG

Uchwała Nr 1/11/WEUG w sprawie zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego dyplomów obcokrajowców przyjętych na studia II stopnia podjęta 13 stycznia 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 37, poz. 255) w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów Wyższych uzyskanych za granicą po wysłuchaniu opinii wydziałowej Komisji ds. nostryfikacji stopni naukowych i dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, podjęła uchwałę o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego dyplomu ukończenia studiów wyższych:

1) Jian Adaszkiewicz, dyplom nr 100361200705000158 wydany w dniu 01.07.2007 przez University of International Business and Economics.
W głosowaniu tajnym, przy obecności 37 osób uprawnionych do głosowania, za uchwałą opowiedziało się 37 osób przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosu.

2) Olgi Bykowa, dyplom nr 0020543 wydany w dniu 24.09.2010 przez Moskovskij Gumanitarnyj Universitet.
W głosowaniu tajnym, przy obecności 37 osób uprawnionych do głosowania, za uchwałą opowiedziało się wszystkie osoby.

3) Changwen Wang, dyplom nr 1070842010004458 wydany w dniu 01.07.2010 przez Shaanxi University of Science and Technology.
W głosowaniu tajnym, przy obecności 37 osób uprawnionych do głosowania, za uchwałą opowiedziało się 37 osób.

4) Yi Zhou, dyplom nr 1049142009011910 wydany w dniu 30.06.2009 przez China University of Geosciences.
W głosowaniu tajnym, przy obecności 37 osób uprawnionych do głosowania, za uchwałą opowiedziało się 37 osób przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosu.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski