23/09/WEUG

Uchwała Nr 23/09/WEUG w sprawie przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Ewy Kasperskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony podjęta 19 marca 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. dr hab. Eufemii Teichmann i prof. UG, dr hab. JoannyPietrzak podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Ewy Kasperskiej i dopuszczenia do publicznej obrony. Obrona odbędzie się w dniu 14 maja 2009 r.godz. 9.00 Przy obecności 29 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 27 osób, 1 osoba głosowała „nie” i 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski