95/08/WEUG

 

Uchwała Nr 95/08/WEUG w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Leszka Reszki i dopuszczenia do publicznej obrony podjęta 20 listopada 2008 r.

 

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. zw. dr hab. Jerzego Witolda Wiśniewskiego i prof. zw. dr hab. Stanisława Szwankowskiego podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Reszka Reszki i dopuszczenia do publicznej obrony. Obrona odbędzie się a 11 grudnia 2008 r. Przy obecności 25 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 25 osób, nie było osób głosujących „nie” i „wstrzymujących się” od głosu.

 

Dziekan


Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski