Anna Golejewska, Habilitated doctor

position:
duties:
phone:
58-523-1226
secretary's office phone:
1231
room:
215
WWW:
Other duties:
Information for students
Seminarium magisterskie
Innowacyjne regiony i klastry
PDW System wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Kierowanie projektem.
seminarium licencjackie
Understanding, managing and financing innovation processes
Gospodarka regionalna- wykład, stacjonarne
Gospodarka regionalna - wykład, niestacjonarne
Project Management
gospodarka regionalna stacjonarne, ćwiczenia
Innowacyjne regiony i sektory